Kanał Rss
Content
Telepraca – elastyczne zatrudnienie
4 kwietnia 2012

Zgodnie z art. 675 § 1 k.p. praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczenie pracy w takich warunkach określamy mianem telepracy. Najprościej mówiąc, polega ona na wykonywaniu przez pracownika obowiązków regularnie poza zakładem pracy, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej (np. Internet).

Dla kogo telepraca?

Telepraca stanowi dogodną formę zatrudnienia dla przedstawicieli tych stanowisk (zawodów) oraz wykonawców tych czynności, które nie wymagają częstych, nieplanowanych konsultacji z przełożonymi i można je łatwo określić. Taka forma świadczenia pracy jest szczególnie wskazana i atrakcyjna dla osób wykonujących tzw. wolny zawód, np. dziennikarzy, tłumaczy, pisarzy, projektantów, programistów komputerowych, architektów, a także pracowników instytucji finansowych (np. maklerów). Chętnymi do skorzystania z telepracy mogą być także osoby tworzące strony internetowe i administrujące nimi, zajmujące się działalnością edytorsko-redakcyjną, komputerowym składem tekstu czy działalnością marketingową.

Procedura zatrudnienia

Na zasadzie telepracy pracować mogą osoby nowe, dopiero co przyjmowane do pracy, jak i te, które już pracują. Tryb zatrudniania będzie jednak inny w każdym z powyższych przypadków. Bez wątpienia mniej obowiązków mają pracodawcy, którzy zawierają umowę o telepracę z pracownikiem już zatrudnionym. Jeśli pracodawca chce, by wcześniej już zatrudniona osoba stała się telepracownikiem, musi złożyć w tej sprawie propozycję. Pracodawca nie może samodzielnie, w drodze jednostronnego oświadczenia, wprowadzić telepracy. Nie ma jednak przeszkód, by stosowny wniosek złożył sam pracownik. Z przepisów nie wynika jednak, że pracodawca musi bezwzględnie się do niego dostosować, ale w miarę możliwości powinien go pozytywnie rozpatrzyć. Jeśli obie strony dojdą do porozumienia w sprawie świadczenia pracy w formie telepracy, wówczas pracodawca powinien przedstawić pracownikowi na nowo informację o warunkach zatrudnienia. Co do zasady powinna ona zawierać: obowiązującą pracownika dobową i tygodniową normę czasu pracy, częstotliwość wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego, obowiązujący pracownika okres wypowiedzenia, informację o układzie zbiorowym pracy. Problemem natury praktycznej jest kwestia sprzętu na którym telepracownik ma świadczyć pracę. Pracodawca może telepracownikowi powierzyć swój sprzęt, ale strony mogą jednak postanowić w odrębnej umowie, że pracownik będzie pracował na własnym sprzęcie. W przypadku gdy pracodawca przekaże telepracownikowi własne narzędzia do pracy, wówczas musi taki sprzęt ubezpieczyć, pokryć koszty związane z jego instalacją, serwisem, eksploatacją oraz konserwacją. Powinien również zagwarantować telepracownikowi pomoc techniczną oraz szkolenia w zakresie obsługi sprzętu. Fakt, że telepracownik wykonuje pracę poza terenem zakładu pracy, nie pozbawia pracodawcy możliwości weryfikacji jego pracy oraz kontroli. A zatem jeśli dom telepracownika jest miejscem wykonywania przez niego pracy, wizyta pracodawcy jest jak najbardziej możliwa.

Rezygnacja z telepracy

Podjęcie decyzji o zatrudnieniu w formie telepracy nie oznacza, iż nie można powrócić do poprzedniej formy wykonywania pracy. W ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia telepracy przez pracownika wcześniej zatrudnionego, (świadczącego poprzednio pracę w siedzibie zakładu pracy), zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą złożyć wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia. Wniosek jest wiążący, co sprawia, że druga strona musi się do niego dostosować. Pracodawca i telepracownik wspólnie powinni ustalić termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.

Sebastian Kryczka,

prawnik specjalizujący się w problematyce prawa pracy

oraz prawa cywilnego

s.kryczka@wp.pl

SłabyŚredniDobryBardzo dobrySuper! (Brak głosów! Bądź pierwszy)
Loading...

Polecane artykuły
Reklama
Newsletter
Chcesz być na bieżąco?

E-prenumeratę wysyłamy z:
Read previous post:
Czy pomagać bezdomnym?

Ich domem są opuszczone budynki, stare kamienice, dworce, ławki w parkach. Można ich spotkać w każdej dzielnicy. Najgorszym okresem jest...

Close