Kanał Rss
Content
Nasze wartości
1 marca 2014

Wartości naszych Pracowników, czyli czym kierujemy się w naszej pracy 

Gazeta „Słowo Wrocławian” jako organizacja nastawiona jest na nieustający rozwój i poprawę jakości świadczonych usług oraz pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby Nasi Pracownicy podczas pełnienia obowiązków służbowych mogli realizować najważniejsze dla siebie wartości. Podczas swej codziennej pracy wyznawane i realizowane są poniższe wartości.

ENTUZJAZM  

Entuzjazm to nie tylko praca, to styl życia. Uśmiech, pomocna dłoń, otwartość na potrzeby innych. To także szacunek, życzliwość, opanowanie – w działaniach i słowach.

ORIENTACJA NA WYNIK

Orientacja na wynik to świadomość, jak poszczególne zadania przyczyniają się do realizacji wyniku całego wydawnictwa. Realizowanie jasno określonych przez przełożonych celów. Wykonywanie swoich obowiązków sumiennie, z wizją efektu końcowego.

UCZCIWOŚĆ

Uczciwość to realizowanie zadań najlepiej jak można, zgodnie z powierzonymi uprawnieniami. Uczciwe rozliczanie się z firmą i Klientami. Mówienie prawdy, dotrzymywanie obietnic, terminów. Branie odpowiedzialności za swoje zadania i efekty swojej pracy, za swoje słowa i działania.

ZAANGAŻOWANIE

Zaangażowanie to wykonywanie swoich obowiązków nie tylko zgodnie ze schematami, ale i wykraczając poza nie – wykazując się własną inicjatywą i elastycznością. Branie odpowiedzialności za podejmowane działania od początku do końca. Bycie otwartym na nowe rozwiązania.

WSPÓŁPRACA

Współpraca przejawia się w dbaniu o dobry przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacji i gotowości do niesienia pomocy. To także okazywanie szacunku współpracownikom – w treści i formie zwracania się do nich. Otwartość na informacje zwrotne i rozwiązywanie na bieżąco pojawiających się trudności. Uśmiech i tworzenie przyjaznej atmosfery pracy.

INNOWACYJNOŚĆ

Innowacyjność to nie tylko wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, podnoszenie swoich kwalifikacji i czerpanie z wiedzy przełożonych. To także gotowość oraz chęć do ciągłych zmian, doskonalenia. Bycie otwartym na nowe zadania i wyzwania. Umiejętność dostrzegania własnych błędów, naprawiania ich i wyciągania wniosków.

Jeżeli tak jak i my, identyfikujesz się z powyższymi wartościami, i chcesz aby towarzyszyły Ci one w codziennej pracy, dołącz do naszego zespołu!


Polecane artykuły
Reklama
Newsletter
Chcesz być na bieżąco?

E-prenumeratę wysyłamy z: