Kanał Rss
Content
Alkohol w pracy
6 marca 2012

Obowiązek zachowania trzeźwości w czasie pracy należy do podstawowych powinności każdego pracownika bez względu na to gdzie pracuje i na jakiej podstawie. Nieprzestrzeganie obowiązku zachowania trzeźwości w czasie pracy związane jest z poważnymi konsekwencjami prawnymi jakie może wyciągnąć pracodawca.

Każdy z nas ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Doprecyzowaniem powyższej reguły jest przepis art. 211 kodeksu pracy, z którego wynika nakaz wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zakaz stwarzania zagrożenia podczas jej wykonywania. Dodatkowo każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania ustalonej organizacji i porządku w szeroko rozumianym procesie pracy. Konsekwencją wyżej wskazanych przepisów jest bezwzględny obowiązek zachowania trzeźwości w miejscu pracy.

Czego nam nie wolno?
Obowiązujące przepisy zakazują wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładu pracy oraz spożywania ich w czasie i w miejscu pracy. Zabronione jest również świadczenie pracy po użyciu alkoholu, ponieważ pracownik będący „pod wpływem” może stanowić zagrożenie zarówno dla samego siebie, jak i dla innych współpracowników.

Stan „po użyciu” i „nietrzeźwości”
Spożywanie alkoholu powoduje poza oczywistymi doznaniami w postaci stanu zmienionej świadomości określone zmiany w organizmie. Wzrost stężenia alkoholu we krwi powoduje w praktyce wystąpienie jednego z dwóch stanów – „po użyciu” oraz „stanu nietrzeźwości”. Ze stanem „po użyciu alkoholu” mamy więc do czynienia, gdy zawartość alkoholu w organizmie kształtować się będzie na poziomie 0,2-0,5 promila stężenia we krwi lub prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Stan nietrzeźwości będzie miał miejsce gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi powyżej 0,5 promila stężenia we krwi lub obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg w 1 dm3.
Żaden z powyższych stanów jest niedopuszczalny w miejscu pracy – bez względu na to jak doskonale się czuje się pracownik i jakie są jego wyobrażenia co do zdolności świadczenia pracy.

Co może zrobić szef
W przypadku naruszenia zasady trzeźwości w miejscu pracy pierwszym krokiem jaki powinien wykonać pracodawca będzie odsunięcie od pracy pracownika w stosunku do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Wszelkie niekonwencjonalne zachowania – bełkotliwa mowa, nietypowy sposób poruszania się, nadmierna wesołkowatość pracownika, który w normalnych warunkach jest gburowatym mrukiem, powinny być sygnałem ostrzegawczym.
Po odsunięciu pracownika od pracy należy go powiadomić o powodach swojego działania. Tradycyjnie pracownik raczej nie przyzna się, że jest „pod wpływem”. Wówczas może to łatwo udowodnić poprzez weryfikację stanu trzeźwości. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo zażądać przeprowadzania badania trzeźwości. Badania konieczne do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie mogą więc obejmować:

badanie wydychanego powietrza,
badanie krwi,
badanie moczu.

Badanie stanu trzeźwości przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Ma to zastosowanie również do sytuacji, w której przeprowadzenia badania żąda pracodawca.
Najpopularniejszym badaniem jest badanie atestowanym alkomatem posiadającym ważne świadectwo legalizacji. Może to zrobić pracodawca, a jeżeli pracownik nie wyraża zgody lub kwestionuje sprawność alkomatu pracodawcy, wówczas badanie przeprowadza policja lub straż miejska. Z przeprowadzonego badania należy sporządzić protokół, który powinna podpisać osoba poddawana badaniu. Jeżeli z jakiś względów nie może tego uczynić, protokół może być podpisany przez świadka.

Co grozi pracownikowi
Stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu jak również spożywanie go w czasie pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W takim wypadku kierownik jednostki ma możliwość rozwiązania na podstawie art. 52 kp stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Pracodawca w związku ze stawieniem się do pracy pracownika w stanie nietrzeźwości lub spożywaniem alkoholu w czasie pracy ma również możliwość zastosowania kary pieniężnej jako kary porządkowej.

Sebastian Kryczka,
prawnik specjalizujący się w problematyce prawa pracy
oraz prawa cywilnego
s.kryczka@wp.pl

SłabyŚredniDobryBardzo dobrySuper! (Brak głosów! Bądź pierwszy)
Loading...

Polecane artykuły
Reklama
Newsletter
Chcesz być na bieżąco?

E-prenumeratę wysyłamy z:
Read previous post:
Ochrona dóbr osobistych w internecie

Internet charakteryzuje się niezwykłą wręcz łatwością, jeśli chodzi o możliwość szybkiego udostępniania na bardzo szeroką skalę materiałów takich jak zdjęcia,...

Close