Kanał Rss
Content
Artykuły z szukanym tagiem: prawo
Jak sporządzić ważny testament?
17 maja 2012
Najpewniejszym sposobem sporządzenia skutecznego testamentu jest udanie się w tym celu do notariusza, który spisze testament w formie aktu notarialnego. Wiąże się to jednak z koniecznością pokrycia związanych z tym kosztów. Aby ich uniknąć, możliwe jest sporządzenie testamentu samodzielnie, w formie pisemnej. Należy jednak pamiętać o spełnieniu koniecznych dla jego ważności wymogów formalnych.
Czytaj więcej!
Zgoda małżonka na zaciąganie zobowiązań
9 maja 2012

Małżonkowie pozostający we wspólności ustawowej powinni mieć świadomość, że zobowiązania zaciągane przez jednego z nich mogą mieć wpływ nie tylko na majątek odrębny małżonka- dłużnika, ale również na wysokość budżetu domowego, czyli majątku wspólnego. Spełnienie przez wierzyciela warunków z art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego umożliwia bowiem prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego małżonków.
Czytaj więcej!
Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia – cz. I
9 marca 2012
Zawarcie umowy o zakazie konkurencji w pewnych sytuacjach jest dla pracodawców bardzo wskazane. Nie zawsze można jednak zakazać pracownikowi dodatkowej pracy.  Zawierając taką umowę powinno się jednak pamiętać, że powinna być ona sformułowana w bardzo precyzyjny sposób, zgodnie z wymogami zawartymi w kodeksie pracy.
Czytaj więcej!
Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia – cz. II
9 marca 2012
Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Umowa taka chroni interes pracodawcy, który powinien pamiętać, że z ochroną taką związany jest obowiązek wypłacania byłemu pracownikowi stosownego odszkodowania. Zagadnienie dotyczące zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy reguluje art. 1012 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem strony mogą podpisać umowę, w której ustalą, że pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę zobowiązany jest nie podejmować działań konkurencyjnych wobec działalności byłego pracodawcy.
Czytaj więcej!
Problematyka imion i nazwisk
1 marca 2012
Imię i nazwisko identyfikują osobę fizyczną w życiu społecznym oraz obrocie prawnym. Nazwisko wydaje się odgrywać najdonioślejszą rolę, gdyż jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej. Imię nadawane jest dziecku wspólnie przez osoby sprawujące nad nim władzę rodzicielską – jest to bowiem atrybut władzy rodzicielskiej, a w razie braku porozumienia w tej sprawie rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Czytaj więcej!

Reklama
Newsletter
Chcesz być na bieżąco?

E-prenumeratę wysyłamy z: